E6B Training Software

 
 
Zcela vyčerpávající efektivní forma výuky pochopení všech funkcí E6B počítadla. Nejde zde však pouze o to, jaké funkce E6B umí, jde o to, jak je rychle a efektivně aplikovat do letového plánu. Vhodné jak pro žáky připravující se na zkoušky PPL, tak také na ty, kteří již létají sami, avšak počítadlo použili pouze jednou a to právě na zkoušce ÚCL. Většině méně zkušených pilotů s E6B v počátcích letecké kariéry nemá příliš zkušeností, avšak jakmile pochopíme jednoduchost ovládání a možnosti, které E6B v praxi každé navigační přípravy nabízí, stane se pro nás toto počítadlo velmi užitečnou pomůckou, která bude doprovázet každý náš složitější přelet. Software je kompatibilní s operačními systémy Windows (včetně XP, VISTA, W7).
Cena 580,17 Kč bez DPH
702,01 Kč    
Kód produktu 846
Kategorie Navigační počítadla
 

E6B flight computer je s rotačním plotterem defacto jednou z prvních "povinných" pomůcek soukromých pilotů - žáků, se kterou se učíme zacházet v době teoretické přípravy (zejména v době, kdy se chystáme na zkoušky ÚCL). Počítadlo nám umožňuje veškeré výpočty spojené s plánováním a provedením každého letu. Zároveň se jedná o pomůcku, kterou nelze u složitějších delších přeletů zbytečně podceňovat. Užitečnost počítadla spočívá v univerzálnosti a odpovědích na všechny kladené otázky spojené s každou navigační přípravou. Přesto se však v letecké škole teoretickým školením E6B většinou personál příliš neobtěžuje a tak bývá na každém z nás, jak se s touto záležitostí vypořádáme nejen na úřadu ÚCL, ale také během počátků letecké kariéry.

Software na datovém nosiči PC CD-ROM, byl vyvinut za účelem objasnění principů používání E6B od základů až po nejsložitější úlohy. Pokud vám přiložený manuál k E6B nestačí, nebo pokud chcete snadno a rychle odhalit všechna "tajemství" počítadla, tento software vám dopomůže lépe vstředat i složitější matematické výpočty a zjednodušit si tak navigační přípravu i ekonomiku provozu letounu. Výhoda výkladu spočívá v jednoduchosti, přímočarých lekcích, jež jsou opatřeny obrazovou dokumentací ve vysokém rozlišení. Jednotlivé scénáře výuky jsou reprodukovány prostřednictvím interaktivních videí. Software byl napsán pro standardní E6B všech výrobců.

- všechny fce E6B
- snadný průběh výkladu
- 20 interaktivních videí - scénářů
- rychlé a efektivní využití v praxi
- pochopí i ti, kteří čísla moc nemusejí
- anglická jazyková mutace

E6B Training Software vydavatele Sporty´s lze považovat za univerzální a zároveň za vyčerpávající formu výuky práce s počítadlem E6B bez zbytečně složitých teoretických "pouček a derivací". Interaktivní videa vás přímo seznamují s tím, jak danou úlohu snadno vypočítat, kde ji použít a proč a to především díky tomu, že je výklad opatřen interaktivním doprovodem fcí E6B a scénáře tak nejsou opatřeny pouze statickými obrázky. Snadný výklad a přímočarý popis fcí ocení i ti, kteří se obávají složitých matematických výpočtů. Výklad je srozumitelný i pro ty, kteří matematiku příliš nemusejí.

Výhoda výuky spočívá též v tom, že směřuje výhradně do praxe navigační přípravy a tím pádem výuka dokáže rozlišit, jaké fce použít za daným účelem (v letovém plánu). Díky tomu získáváte od počátku přehled fcí E6B, které dokážete ve skutečnosti rychle aplikovat na vlastní zhotovený letový plán. Tento trend má další výhodu v tom, že vaše navigační příprava bude pečlivě připravena a let se tím pádem dostane na mnohem jistější úroveň z hlediska průběhu, očekávání i bezpečnosti.

Médium PCCD ROM