Ultimate Terrain X - Tropical America & The Caribbean

 
  • 1 z 6
 
Zcela kompletní grafické rozhraní topografické situace evropských význačných států pro možnost vedení srovnávací navigace během letů "cross country". Celkově lze řadu produktů "Ultimate Terrain" ohodnotit jako klíčový produkt pro FSX z hlediska scenérií. Jedná se totiž o unikátní volbu pro všechny ty, kteří vyžadují reálný terén na zemi, který lze porovnávat se skutečnou leteckou mapou dané oblasti. Titul není náročný na hardware a pokud jste spokojeni s optimálním průběhem animace defaultní scenérie FSX, pak s Ultimate Terrain nebudete mít žádný problém. Titul je kompatibilní jak s Windows XP, tak také s Windows Vista. Nutností je však DVD mechanika a 5 GB volného prostoru na pevném disku.
Cena 1 156,20 Kč bez DPH
1 399 Kč    
Kód produktu 1284
Kategorie Scenérie
 

Ultimate Terrain X ve všech regionech je stále jeden z nejatraktivnějších titulů pro základní rozšíření simulátoru FSx. Nejprodávanějším je bezesporu Ultimate Terrain X - Europe, avšak ani USA, či Kanada nezůstávají pozadu, neboť i v těchto regionech je možné díky filozofii Ultimate Terrain nastolit zcela jiné podmínky pro VFR létání s využitím reálné letecké mapy.

Je jisté, že Ultimate Terrain X: Tropical America & The Caribbean je po vzoru všech předchozích dílů určen opět zejména pro VFR piloty - především pro všeobecné letectví. Srovnávací navigace s využitím VFR letecké mapy v měřítku 1:500 000 plní zde prvořadý účel. Titul byl záměrně navržen pro piloty VFR, kteří se chtějí na simulátoru zdokonalovat v reálné VFR navigaci a to takovým způsobem, aby mohlo být plánování a provedení letu doslova REPLIKOU skutečného obrazu. S tímto titulem opravdu není problém zalétnout letový plán nejprve na simulátoru - seznámit se s terénem z ptačí perspektivy předem a teprve poté sednout do reálného letounu. Právě Ultimate Terrain Europe (verze pro FS 2004) se stal ideálním „předskokanem" pilotů-žáků připravujících se na inspekční let (závěrečný zkušební let s inspektorem). Je totiž možné snadno rozpoznat např. vstupní i výstupní VFR body řízeného letiště a situaci na zemi v reálném čase konfrontovat s leteckou mapou během samotného letu. Koncept pro novou FSX verzi produktu Ultimate Terrain X zůstává zachován, avšak mnoho dílčích vylepšení bylo do tohoto produktu zařazeno, neboť FSX, z hlediska vývojářských technologií, nabízí více možností než FS 2004. Tomu ostatně odpovídá např. i vysoké rozlišení textur, které je možné v případě Ultimate Terrain X nechat zobrazit (1 pixel / 1 metr).

Scenery Solutions je texaská vývojářská společnost , která však na poli civilní simulace působí již od roku 2003. Zároveň se jedná o jedinou společnost využívající k tvorbě scenérií reálná komerční data předních společností jako jsou např.: Tele Atlas, Navteq, DMTI Spatial. Pokud vás zajímá s čím lze Ultimate Terrain X ve skutečnosti !(z hlediska reálné topografické situace na zemi)! srovnávat, pak je to GoogleEarth. Ultimate Terrain X navíc obsahuje až 6 nových klasifikovaných textur textur:

ZERO LOT RESIDENCES:
Jedná se o texturu, která byla speciálně navržena pro vysoce osídlená místa, jako jsou např. hlavní města, metropole s vysokým zhuštěním obyvatelstva a tím pádem i rezidentní zóny. Typickými městy jsou např. Los Angeles, San Francisco, Mnichov, Salzburg, Vídeň, Praha. Na tento druh textury se samozřejmě váže autogen v podobě 3D objektů, mezi kterými je jen malý prostor, nebo vůbec žádný a tím pádem tento typ textury v návaznosti na autogen navozuje z ptačí perspektivy přesnou vizuální podobu „velkoměsta" - tedy hustě osídlené, zastavěné oblasti.

UNIVERSITY GROUNDS:
Jedná se o texturu, která do terénu přináší umístění rozlehlých kolejí a univerzit výrazně se odlišující vzhledem od klasické komerční, indistriální i rezidentní zóny. I tato textura na sebe dokáže vázat individuální 3D objekty, autogen.


MULTI FAMILY HOUSING:

Tato textura, která na sebe dokáže vázat 3D objekty autogenu v praxi představuje reálné umístění „sídlištních bloků", potažmo též dvojdomků s rozměrem vyšších i větších staveb. Tento typ textury tak dokáže znázornit hustě obídlená sídliště a skvěle doplňuje ráz klasické rezidentní zóny.


COMMERCIAL ACTIVITY:
Další významnou texturou je textura představující reálné umístění rozsáhlých typických přidružených komerčních zón jako jsou obchodní centra, nákupní střediska, pronájmy nebytových prostor pro podnikání, office centery, apod. Této „textury" už máme v Praze až moc... si myslím. Nicméně je zapotřebí a zapotřebí je i v případě FSX.


INDUSTRIAL SITES:
Velmi důležitý typ textury, která na sebe dokáže vázat autogen typický pro industriální - tedy průmyslové zóny, oblasti vymezené pro řadu podnikatelských záměrů - velkoplošné firemní průmyslové parky pro investory zajišťující mnoho volných pracovních míst na poměrně malé ploše. Typickou zónou zobrazující tuto textury však mohou být i elektrárny, významné velkokapacitní továrny, apod.


SHIPPING GROUNDS:
Textura typická pro přepravní plochy, dočasné sklady, vykládky, nakládky, depa, skladové prostory. V U.S. se vyskytují hlavně u pobřeží, v Evropě je však najdete velmi často i ve vnitrozemí a jako součásti komerčních i industriálních zón.


VODSTVO:
Klasifikace textur je v případě FSX na velmi vysoké úrovni a skvěle plní účet zejména při vazbě autogenu na tyto textury. Zobrazení těchto textur navíc plně odpovídá reálu, takže klasifikované textury a zobrazované 3D objekty se nevyskytují v dané lokalitě náhodně, či opakovaně, jsou pečlivě rozmisťovány v závislosti na zdrojích partnerských databází. Topografickou situaci z hlediska detailů však nejvíce definují pozemní komunikace, vodstvo, železnice: tyto tři oblasti byly dotaženy v případě „X" verze do maxima. Najdete každý potok, každou řeku, každý rybník, každou přehradu, každé jezero a to v každé „vesnici" - pokud to tak lze napsat. Zároveň bylo výrazně zapracováno na tom, aby klasifikaci vodstva odpovídalo i zbarvení textury (jezera/řeky/oceány). Kromě toho bylo výrazně zapracováno na vzhledu vodních ploch u pobřeží a tomu byl i přizpůsoben tvar a polygonový průběh terénu navazující na vodní plochu. Co však považujeme u „vody" za vůbec nejdůlžitější? Nově použitý algoritmus řešící průběh vodních toků v oblastech se značným převýšením a členěním - např. u řek v horských pásmech, apod. Díky tomu nenajdete v terénu žádné PRUDCE A NEPŘIROZENĚ VYBÍHAJÍCÍ SLOUPY ŘEK, které zohavují svým vzhledem celistvou podobu terénu. Díky použití polygonů u řek a jezer, můžete z letounu pozorovat REÁLNÝ vzhled těchto objektů. Vodu najdete i tam, kde byste ji v FSX nečekali - tedy i v méně zajímavých lokacích, neobydlených částech, rybníky u malých vesnic, apod. Vodstvo je zároveň jednou z nejdůležitějších součástí vedení srovnávací navigace, a v případě, že jste zvyklí na okruhu některých letišť používat jako referenční body tamější rybníky, Ultimate Terrain X toto umí. Výraznými proměnami prošlo i zakřivení řek - přesně podle skutečnosti, takže její průběh snadno rozpoznáte na první pohled. Barva textury vodstva byla rovněž charakterizována. Textura vody dokáže rozeznat čirá řečiště, zabahněné řeky, výskyt planktonu a vodních řas!, což je téměř neuvěřitelné. Barevný kolorit vodních ploch souvisí i s výskytem oblasti v příslušném pásmu. Můžeme též zdůraznit, že barevný kolorit vodních hladin se mění též v závislosti na změně ročního období.


POZEMNÍ KOMUNIKACE:
Nejvýznamější součástí technologických možností Ultimate Terrain je samozřejmě znázornění pozemních komunikací a to i těch nejmenších, které si dokážete vůbec představit. Nechybí hlavní silnice, vedlejší silnice, polní cesty, křižovatky, okruhy, nadjezdy, podjezdy, tunely, železnice včetně znázornění jednotlivých stanic (pouhou texturou, avšak stanice na železnici se skutečně vyskytují!). Výhoda je, že povahu grafické vizualizace textur pozemních komunikací lze přizpůsobit vlastním požadavkům. Síť a celou infrastrukturu pozemních komunikací můžete výrazně optimalizovat a nechat tak zobrazit např. jen dálnice a hlavní silnice. Můžete dokonce opět volit výraz pozemní komunikace a nechat tak terén vykreslovat „tučným" schematickým - „atlasovým" způsobem, anebo zvolit např. přírodnější průběh typický pro pohled z letounu. Pokud např. špatně vidíte detaily na mapě, není problém zvolit silnější průběh textury - snadno pak v terénu dokážete identifikovat téměř každou silnici. Co vás však v případě FSX překvapí nejvíce jsou 3D přemostění.... Excelentní databáze mostů a přemostění všech různých typů, dokáže do scenérie implementovat 3D reálné mosty prakticky kdekoli na světě. Okolní autogen včetně znázornění vegetace přitom nezasahuje do pozemních komunikací, což působí obzvlášť velmi realisticky. Vstupy tunelů jsou na první pohled jasně znázorněny, takže je dokážete z výšky snadno rozpoznat. S pozemními komunikacemi samozřejmě souvisí též provoz na těchto komunikacích. Jak známo: FSX dokáže reprodukovat provoz aut na silnicích, avšak pouze na dálnicích. Díky titulu Ultimate Terrain X můžete nechat provoz vyskytovat i na hlavních silnicích, včetně vedlejších silnic (ano, provoz je i možné zobrazit i na nedělených silnicích). Železniční infrastruktura prošla rovněž obrovskou změnou a z výšky můžete pozorovat nejen jasně zřetelný průběh železnice, ale také jednotlivé stanice, popř. větší nádraží. Stanice jsou sice ve schematické podobě jako jakási textura, avšak je možné tyto stanice rozpoznat z výšky.


SPECIÁLNÍ TEXTURY:

To, co vidíte ve dne, vypadá jinak v noci. A záměr vývojářů byl, aby kompletní infrastruktura technologických prvků Ultimate Terrain X byla zcela použitelná i pro VFR noc. Tomu odpovídá fascinující hra světel, osvětlení dálnic, osídlených ploch, měst a typická záře měst nad horizontem. V této oblasti vás zřejmě nejvíce překvapí přední a zadní světlomety pohybujících se automobilů (barva je rozdílná!). Efekt použití světlometů navozuje v skutku velmi dramatickou situaci při přelétání dálnice na finále nějakého řízeného letiště (působí naprosto skvěle). Kromě kompletní noční scenérie, však můžete pozorovat reálný výskyt golfových center, ledovcových polí ve vysokohorských pásmech, hřbitovy, vstupy do tunelů, zastávky železnic, malé ostrovy, parkoviště a mnoho typických textur odpovídající např. zalesněným plochám, či zatravněným polím. Nechybí ani klasifikace pláží.

Pokud bychom měli charakterizovat proměnu Ultimate Terrain X a hodnotit zkušenosti, které jsme nabyli s verzí pro FS 2004, pak musíme konstatovat, že se v tomto případě jedná ve vší podstatě o zcela odlišný titul. Titul, který FSX oživuje takovým způsobem, že můžete opravdu létat nad reálným prostředím. Je až neuvěřitelné, co vše Ultimate Terrain X dokáže zobrazit a jak optimální průběh FPS s sebou přináší. Díky dokonalému GUI, máme možnost veškeré parametry pečlivě a přehledně volit takovým způsobem, abychom se v nich kdykoli dokázali orientovat a zároveň abychom našli optimální kompromis zobrazení nejlépe vyhovující našim vlastním nárokům. Pokud chcete VFR, sérii Ultimate Terrain X, si rozhodně nenechte ujít.


Ultimate Terrain X: Tropical Americas & The Caribbean považujeme za další nosný produkt pro FSX a i v tomto případě se můžete spolehnout na maximální detaily generické scenéri umožňující bezproblémové létání s využitím jakéhokoli mapového podkladu.