FS Flight Keeper

 
 
Revoluční titul kombinující palubní denník, černou skříňku, plánovač počasí, FIS, GPWS a CSEE v jediném editoru!!! Plně funkční s každým instalovaným letounem...
Cena 404,96 Kč bez DPH
490 Kč    
Kód produktu 178
Kategorie Specializace
 

FS Flight Keeper je dalším z titulů společnosti Aerosoft, který se dočkal vydání pro Microsoft Flight Simulator 2004 A Century of Flight. Titul navrhl a vyvinul Thomas Molitor a hlavním přínosem produktu je samozřejmě možnost využívání několika klíčových prvků, které výrazně oživí každý let na letovém simulátoru. Nadstavba v praxi současně sdružuje několik utilit, které pracují ve vzájemné shodě v jediném programu (palubní deník, černá skříňka, podrobný plánovač počasí, letecký informační systém (ACARS), Ground Proximity Warning Systém (GPWS) a dokonce též rozhraní umožňující získat ještě silnější audio dojmy z vlastního kokpitu (Cockpit Sound Environment enhancement) výrazně rozšiřující pole latentní zvukové složky v samotném kokpitu. Navíc se nabízí řada nutných funkcí pro virtuální letecké letky dopravních letadel (Virtual Airlines VA) zasahující především samotné procesy letů v reálném čase, jejich ukládání, dekódování, včetně standardní odezvy pohybu letadel, kterou můžete sledovat v příslušném okně a to v měřítku celého světa (to vše s automatickým ukládáním i sdílenými možnostmi prostřednictvím servisních webovských aplikací včetně ACARS přenosu aktuálního vzdušného provozu). . Palubní deník umožňuje automatický zápis uskutečněného letu, s ukládanými daty lze samozřejmě pracovat jak v režimu off_line, tak v on_line provozu. Hlavním přínosem je především management černé skříňky, která je rovněž aktuálním přínosem pro všechny uskutečněné lety VFR/IFR v on_line či off_line provozu. Díky podrobnému plánovači počasí, máte před sebou k dispozici v reálném čase možnost sledovat vývoj frontálního systému ve velmi reálné podobě přímo na mapě (data pracují s reálnými výstupy METAR, TAF, ALOFT), takže vše plně v souladu s reálnou předlohou a s podporou reálného počasí. Díky přímému zobrazení frontálního systému v příslušném okně na digitální mapě, máte jedinečnou možnost plánování letu přizpůsobit aktuálním meteorologickým podmínkám. I tato funkce podporuje off_line provoz, ale i on_line virtuální létání. Pokud jde o nadstavbu zvukové složky kokpitu, v tomto případě se jedná především o možnosti vlastní implementace nespočet zvukových dialogů mezi oběma piloty a to ve všech segmentech letu – včetně např. procesu vytlačování, či přiblížení a přistání – zejména při náletu ILS v IFR podmínkách IMC). Tento trend je zejména užitečný u dopravních letounů, ve kterých je využívání podrobných cecklistů velmi důležité. Příjemné je, že na Váš příkaz bude podvozek nejen vysunut, ale vysunutí a zajištění podvozku bude i oznámeno druhým pilotem příslušnou hláškou. V důsledku této možnosti je tak možné „zhotovit“ si virtuálního druhého pilota, který bude v kokpitu velmi detailně a aktivně spolupracovat po celý čas letu. Přímá podpora implementace nových zvuků počítá s širokou škálou různých letounů a tak není problém zvuk přizpůsobit i takovým systémům jakými jsou GPWS, popř. TCAS.

Podrobné funkce následují:

- plánovač počasí zobrazující komplexní meteorologické podmínky i přesun fronty v reálném čase (!!!)
- dynamické vyjádření „černé skříňky“ včetně dekódování dat, užitečné též v on_line provozu
- zvuková nadstavba zajišťující možnost editace zastoupení druhého pilota v kokpitu (extrémní využití při nácviku "Multicrew Procedures"
- podpora všech letadel, která jsou nainstalována ve fs - provoz možný jak v off_line režimu, tak také v plně interkativním „online“ využití
- automatická detekce veškeré topografické situace FS (v okně editoru) - podpora VFR/IFR letů
- možnost plnohodnotného využití funkcí v on_line letkách
- podpora ACARS - Aircraft Communiaction Addressing and Reporting System v on_line provozu umožňující sdílení dat ostatního výskytu
jednotlivých účastníků vzdušného provozu
- podpora TCAS a GPWS
- podpora PIREP/FREP přenosů virtuálních letek
- podpora letových plánů zhotovených ve FS 2000, 2002, 2004
- podpora plánovacích nástrojů FS Navigator 4.x
- podpora modulu WideFS
- podpora produktu Activesky Version 5, Activesky Version 4 včteně vRE V1.6+
- podpora individuálních letových plánů PMDG a PIC 767
- podpora FS Meteo v5.2 a 6.0+
- podpora všech funkcí ve spojení s on_line létáním prostřednictvím VATSIM
- podpora produktů My Traffic a Ultimate Traffic
- celobarevná 2D pohyblivá mapa v měřítku celého světa zobrazující všechny detaily
- plně automatizované propojení funkce FS Flight Keeper se spuštěním FS 2004 A Century of Flight

FS Flight Keeper je jednou z utilit, která přináší „vše v jednom“. Nebude vám stačit pouze pár dní na to, abyste pronikli do jednotlivých funkcí, nicméně nabídkou i uspořádáním všech prvků nemůžete být zklamáni. Většina z nás možná nevyužije všechny zmiňované funkce, nicméně již jen samotný plánovač a možnosti s tímto rozhraním spojené, představuje představuje dostatečný potenciál produktu, jehož koupě se realisticky zaměřeným virtuálním letcům jistě vyplatí, neboť každý naplánovaný let tak můžete snadno konfrontovat v přehledné formě s aktuální předpovědí, což samozřejmě usnadňuje procesy rozhodování v důsledku uskutečnění daného letu. Snadno je pak možné let i jeho průběh dodatečně pozměnit v závislosti na vývoji meteorologických podmínek. Svým způsobem je Flight Keeper v současné době vnímán jako jeden z nejprestižnějších titulů pro Microsoft Flight Simulator 2004 A Century of Flight, neboť veškeré jeho funkce doposud při plánování letů výrazně chyběly. Pozitivním zjištěním je rovněž fakt, že všechny výše uvedené funkce se mohou stát též užitečným obsahem pro využití v "online" letech, zejména prostřednictvím IVAO/VATSIM.

Médium PCCD ROM