CAE OXFORD Practical Flying Training

 
 
Klasická ukázka moderního samostudia ve formě CBT představující vysokou kvalitu zpracování jak software, který vás snadno provede každým manévrem PPL(A) a tedy připraví na finální zkoušku PPL(A) z techniky pilotáže, tak obsahem směřující důrazně ke správnému provedení každého manévru. Vítáme kvalitní grafiku a možnost nácviku na simulátoru. Hardwarové požadavky: Windows(98, ME, 2000, XP), 550 MHz CPU, 128 Mb RAM, 4x CD-ROM, zvuková karta.
Cena 2 388,43 Kč bez DPH
2 890 Kč    
Kód produktu 1322
Kategorie Knihy
 

CAE OXFORD Practical Flying Training je soubor PCCD-ROM datových nosičů přinášející studijní materiály pro všechny studenty PPL(A). Jedná se o zdroj studijního materiálu sloužící zejména samostudiu a přípravě jak na zvládnutí praktické zkoušky dovednosti pilotáže, tak také snazší vnímání teoretických souvislostí správného provedení každé lekce praktického náletu. Materiály byly tematicky i odborně sestaveny přímou výcvikovou akademií Oxford Aviation pro vlastní studenty a spolupráci v tomto případě zajistilo též výcvikové středisko CAE. Špičkově navržené lekce jsou podrobně zdokumentovány takovým způsobem, že je možné je téměř okamžitě nacvičovat i na letovém simulátoru a mnoho informací z této digitální studnice informací tak můžete snadno předem "testovat" přímo na simulátoru a tím pádem lépe pochopit nejen správnou techniku provedení každého manévru, ale též snazší vstřebání náročnějších lekcí. Ačkoliv se jedná o zdroj, který je k dispozici výhradně v angličtině, kompatibilta s JAA PPL (popř. UK NPPL) je ve shodě i v tuzemsku, neboť tzv. "skill test" je prakticky shodný ve všech zemích řídící se legislativou JAA.

Software je koncipován formou interaktivní výuky, jejíž součástí je nespočet 2D, či 3D aniomované grafiky, fotgrafií, reálných videí pokrývající každou oblast leteckého výcviku PPL(A). Formát software představuje v praxi klasickou ukázku moderní výuky ve stylu CBT (Computer Based Training), což je dnes považováno za nejefektivnější, nejstrozumitelnější a hlavně nejjednodušší formu teoeretického i praktického studia s přípravou na úspěšné zvládnutí finálního inspekčního letu.

Datový nosič CD-ROM obsahuje celkem 14 samostatných témat tzv.: brífinků, které jsou následně členěny do dalších tématických navazujících subjektů. Koncept tak pokrývá defacto každou lekci výcviku, každý manévr ve strukturované podobě, ve které máte navíc možnost se snadno vracet k jakémukoli tématu.

- CBT trénink
- vhodné pro samostudium
- expertní výklad
- jednoduchost, přímočarost
- podpora "fotopaměti"
- možnost nácviku na simulátoru
- nespočet 2D a 3D animací
- výborné GUI
- kvalitní grafika i fotografie
- reálná videa
- kompletní výcvik PPL
- struktorovaný a přehledný formát

Jazyková mutace: angličtina
Formát: digitální podoba (datový nosič PCCD-ROM)

Médium PCCD ROM