ELITE BATD: teorie i praxe na simulátoru před vstupem do reálného letounu!

V současné době máme k dispozici několik samostatných programů na simulátoru ELITE BATD, který považujeme za efektivní zejména v oblastech výcviku PPL(A), IR, MEP. Před vstupem do reálného letounu máte k dispozici nejen kondiční létání na simulátoru s instruktorem, či v sóle, ale také možnost absolvovat vhodný formát výcviku před vstupem do reálné pilotáže. Pokud se letos rozhodnete udělat si pilotní licenci, stavte se nejprve u nás. Seznámíme vás se vším, co vás očekává, zařídíme i reálný výcvik. Metodika létání na simulátoru ELITE BATD je úzce provázána s reálnou osnovou leteckého výcviku. Mezi nejvíce navštěvované kurzy patří PPL(A), IR a MEP. Na níže uvedených záběrech můžete pozorovat aktuální ukázku základního výcviku dle programu COMPLETE PRIVATE PILOT

Pro více informací navštivte portál: www.pronajemsimulatoru.cz , popř. nás kontaktujte na e-mailu: info@flyelite.cz .