ELITE Evolution S812D Diamond DA-42 TwinStar jako zbrusu nový EASA certifkovaný simulátor v prodeji!!!

ELITE Evolution S812D Diamond DA-42 FNPT II je jedním z nejnovějších simulátorů výrobce ELITE Simulation Solutions AG. Jedna z klíčových komponent každého simulátoru FNPT II je kokpit, který je nedílnou součástí dodávky simulátoru. Kokpit pro TwinStar pro tento typ simulátoru vyrábíme zde v Česku. Dvoumotorový letoun Diamond DA-42 Twin Star je považován za velmi komplexní letoun pro výcvik MEP včetně doložky IR a je v této souvislosti jedním z nejvyhledávanějších letounů v Evropě. Piloti zkrátka dávají přednost modernímu desigenu TwinStaru – např. právě namísto letounu Piper Seneca a tak je logické že výcvik MEP/IR je na TwinStaru v Evropě velmi oblíbenou volbou.  

V celém svém pojetí lze tento typ simulátoru označit za nejpokročilejší platformu zajišťující sofistikovaný výcvik techniky pilotáže a navigace na dvoumotorovém letoun us pístovým pohonem v souladu s tím, co nabízí DA-42 v reálném světě bez kompromisů výbavvy i ovladačů. Je dodáván jako FNPT II EASA certifikovaný simulátor v duální konfiguraci řízení. Výhoda dvojího řízení je neporovnatelná právě během výcviku a létání se studentem. Dvojí řízení v podobě kniplu, pedálů s diferenčními brzdami kol hlavního podvozku je navíc vybaveno elektromechanickým odporem v závislosti na fyzice letu v daném momentu pilotáže. Odporové síly jsou v souladu s certifikací FNPT II plně simulovány bez kompromisů s ohledem na skutečné síly v letounu DA-42 TwinStar (Dynamic Control Loading) v reálném čase v každé vteřině pilotáže. Avionická výbava je rovněž bez kompromisů: sestává z originální reálné avioniky GARMIN G1000 a obsahuje též plnohodnotnou simulaci autopilota GFC 700. Simulátor je dodáván s uzavřeným kokpitem – včetně uzamykatelného překrytu kabiny s indikací uzavřené, uzamčené kabiny a ctí reálnou velikost skutečného letounu. Po usednutí do kokpitu tak na první pohled nepoznáte, zda sedíte v simulátoru, anebo v reálném letounu.

Produkt dodáme se samostatným instruktorským stanovištěm a samozřejmě též na tento typ simulátoru nabízíme lokální servis a údržbu v maximální kvalitě poskytovaných služeb (24/7/365).

Jedná se o zařízení, které je možné využít k reálnému výcviku dle příslušné legislativy s plně kompatibilními certifikacemi: EASA CS-FSTD (A), FAA, CASA CAT B FSD2, NZ CAA. Je vhodnou příležitostí pro rozšíření byznysu v oblasti poskytování výcviků od PPL až po ATPL (včetně MEP a IR).

Diamond DA-42 TwinStar simulátor, který je svou strukturou zaměření považován za vysoce prestižní záležitost v oblasti poskytování IR výcviků a nabízí již velmi nadstandardní možnost odpisu reálných letových hodin přímo na simulátoru. Skvěle zapadá do programů leteckých škol, univerzit, ale též aeroklubů a soukromých provozovatelů. Díky možnosti odepsat mnohem více letových hodin z jednotlivých typů výcviků, je tento nástroj osvědčenou platformou pro jistý zisk a opět bez zvýšených nákladů. Naopak: provozovatel šetří letouny, jejich palivo a náklady spojené s údržbou a studenty dílčí část výcviků nechává za nižší cenové relace létat na simulátoru, jehož náklady na provoz jsou skutečně minimální. 

Jedná se o prestižní doplněk portfolia poskytování kvalitního leteckého výcviku  zajišťující maximální bezpečnost letištního letového provozu během výcviků, snižuje rizika a náklady na management provozu spojených s leteckou školou. Simulátor vydělává peníze a nabízí klientům nástroj, který využívají opakovaně a současně jej používají vícekrát v případě, kdy rozšiřují své kvalifikace letové způsobilosti. Klienti nechtějí létat na letounu, když za poloviční cenu mohou létat totéž na simulátoru. Student ušetří peníze a škola získává maximální kredit a v tomto případě současně též již neoblomnou konkurenční výhodu. Konkurenční výhoda simulátoru spočívá též v tom, že studenti, kteří se rozhodnou pokračovat např. ze SEP na MEP ze školy neodcházejí do zcela nového konkurenčního prostředí. Zůstávají v té letecké škole, která je naučila létat.

 

Níže následuje přehled kompletní výbavy simulátoru S812 FNPT II

 • Zcela integrovaný systém do jediného celku
 • FNPT II se ještě více uvnitř kokpitu přibližuje reálnému letounu než FNPT I a to zejména v ohledu na výbavu letounu a umístění všech řídících prvků včetně spínačů, okruhových jističů, ovladačů a zástaveb GPS. Středový panel rovněž zpodobňuje identické fce ve shodě s provozem reálného letounu
 • Dodáváme s kokpitem, který ctí defacto identické rozměry skutečné kabiny DA-42
 • Integrace kompletního uzavíracího mechanismu překrytu kabiny s indikací uzavření/uzamčení
 • Dynamická zpětná – silová odezva na křidélkách, výškovce, pedálech (DCL)
 • Dvojí řízení pro maximální efektivitu výcviku a sdílení řízení s intruktorem
 • Originální reálná avionika Garmin G1000
 • Integrace reálné verze autopilota GFC 700
 • Autentické rozdělení letových přístrojů, ovladačů, avionické výbavy, včetně středového panelu s detailním zpodobněním plynového kvadrantu letounu DA-42
 • Reostatické osvětlení přístrojového panelu, avionických prvků i ovladačů
 • Aktivní okruhové jističe (samozřejmě plně funkční s možností simulace poškození jednotlivých systémů, výrazně obohacující možnosti nácviku nouzových i bezpečnostních situací
 • Variabilní možnosti využití externí vizualizace scenérie zahrnující např. 1-3-5 kanálů zobrazení a to včetně konfigurace „visual motion“ typu CAVE nebo CURVED SCREEN
 • Uzavřené instruktorské stanoviště se všemi aktivními i pasívními prvky volby scénářů výcviku včetně grafického zpodobnění vizualizace průběhu letu a zapisování dat (FDR)
 • Detailní zázemí pro brífink a debrífink ještě přímo v kokpitu letounu (instruktorské stanoviště)

 

K čemu je tento simulátor nejčastěji využíván a jaké jsou jeho hlavní výhody?

 • Nízká pořizovací cena
 • Flexibilita využití pro metodický výcvik v maximálním rozsahu
 • MEP/IR
 • Duální řízení s integrací DCL (Dynamic Control Loading)
 • Maximální výhoda v odpočtu letových hodin reálného výcviku napříč všemi kvalifikacemi!
 • Špičkový aerodynamický model modulu Diamond DA-42 TwinStar
 • EASA certifikace bez kompromisů
 • Plně IFR vybavený simulátor umožňující výcvik IFR dle reálných předpisů metodického výcviku
 • Možnost nácviku nouzových i bezpečnostních postupů
 • Možnost využití statické i dynamické simulace závád na výbavě avioniky, systémů i ovládacích prvcích
 • Možnost zakrývání zakrývání letových přístrojů během výcviku
 • Možnost nácviku rozdílných výstupů pilotáže v důsledku změn centráže i zatížení
 • Možnost nácviku komunikace s prostředky ŘLP
 • Možnost využití létání v proměnlivých podmínkách počasí
 • Možnost volby dynamických i statických podmínek počasí
 • Možnost létat prakticky na jakémkoli letišti světa
 • Samostatné instruktorské stanoviště (IOS) s obrazovkami a mapovými podklady za účelem okamžitého sledování a vyhodnocování průběhu letu
 • FDR (Flight Data Recorder) s možností tiskového výstupu včetně videí
 • Celosvětová navigační databáze Jeppesen s možností průběžných aktualizací
 • Snadné připojení prostředků EFB přes WIFI (např. s tabletem iPAD)
 • Možnost využití automatické relace METAR za účelem dynamického počasí počas letu
 • GPS systém umožňující navigační přelety včetně nácviku všech typů přiblížení
 • Šetří peníze (jako palivo, poplatky spojené s údržbou a servisem)
 • Vydělává peníze (nemá žádné výrazné náklady na provoz)
 • Pokrývá všechny typy metodických výcviků IFR včgetně možnosti spouštění/ vypínání
 • Důsledně eliminuje rizika spojená s výcviky (přispívá bezpečnému letištnímu i letovému provozu začínajích pilotů a automaticky je nástrojem pro management rizik výcviků a provozu
 • Je přínosem pro klienty (škola, která nemá simulátor, jakoby dnes již neexistovala)
 • Je přínosem i s ohledem na prestiž letecké školy
 • Je přínosem pro studenty, kteří tak mají možnost akcelerovat svůj letecký výcvik, zlepšovat svou formu a stát se rychleji lepšími a bezpečnějšími piloty – získání sebedůvěry ve vlastní schopnosti
 • Je přínosem i v případě rozšíření o atributy VFR procedurálního nácviku včetně hlášení, radionavigačního létání, létání po okruhu a samozřejmě též navigační létání dle mapy, či EFB. V tomto ohledu je též možný upgrade nad rámec certifikovaného 3D generického prostředí RealView (např. Prepar3D) právě za účelem možnosti „taktického“ létání za VMC (např. s ohledem na seznámení se s cílovými destinacemi na příletových i odletových trasách, seznámení se s letištěm v rámci VPD, RWY, světelných systémů i návěstidel.

  

Letoun, které je součástí simulace:

 • Diamond DA-42 TwinStar (pístový pohon)

 

Příplatkové položky:

 • Možnost rozšíření až na 3 kanály zobrazení okolní scenérie s využitím velkoplošných TV obrazovek/monitorů nebo velkoplošného plátna a to včetně možnosti instalovat polosféru se zakřiveným plátnem (tzv. „visual motion“ – v podobě konfigurace CAVED/CURVED SCREEN)
 • Poskytujeme lokální servis IT i údržbu v režimu 24/7/365
 • Poskytujeme periodické školení instruktorů
 • Poskytujeme podporu v oblasti re-certifikace včetně QTG testů a udržujeme simulátor způsobilý zejména též s ohledem na normy a nařízení ÚCL

 

Pro koho je simulátor určen?

 • Letecké asociace a aerokluby
 • Letecké školy a organizace ATO
 • Vycviková centra
 • FAA a EASA licencované letecké instruktory, kteří sami mohou na simulátoru provádět výcvik za úplatu a využít tak simulátor k podnikatelskému účelu !(živnost)!
 • Univerzity s mnohastupňovými programy leteckých výcviků

 

Certifikace a možnost zápisu reálných letových hodin do zápisníku letů (v originálním znění legislativy)

EASA CS-FSTD (A) FNPT II

 • Log 5 Hrs Basic training towards PPL
 • Log 40 Hrs Instrument training towards ATP (Integrated)
 • Log 40 Hrs Instrument training towards CPL (Integrated)
 • Log 5 Hrs Instrument training towards CPL (Modular)
 • Log 35 Hrs Instrument training towards IR-SE (Modular)
 • Log 40 Hrs Instrument training towards IR-ME (Modular)
 • Log 25 Hrs Experience toward ATP
 • Log 50 Hrs Experience toward FI
 • Log 5 Hrs Instructor training toward FI
 • Log 10 Hrs Instructor training toward IRI

 

meets FAA APPROVED ADVANCED ATD requirements

 • Log 2.5 Hrs towards the PRIVATE
 • Log 20 Hrs towards the INSTRUMENT
 • Log 25 Hrs towards the ATPL
 • Log 50 Hrs towards the COMMERCIAL
 • Recent Flight Experience (maintain currency)
 • Instrument Proficiency Check (partial)
 • Instrument Practical Test (partial)

 

meets CASA CAT B FSD2 & NZ CAA approval requirements

 • 20 out of the 40 hours required for Instrument Rating
 • Cross-country instrument flight
 • All approaches including GPS non-precision approaches
 • Recency (includes two out of the three hours per 90 days and all approaches)

 

 

  Kontaktujte nás za účelem více podrobností, případně za účelem objednávky:

ELITE S812D Diamond DA-42_ FNPT 2_popis

PR AIR-ESPACE DA-42 FNPT II 1220

ELITE Simulation Solutions AG – pobočka Praha
Klikatá 22/41
Praha 5 – Jinonice
158 00
Česká republika
Telefon: +420 776 209 582
E-mail: m.krouza@flyelite.ch