NOVÁ ŘADA SIMULÁTORŮ PRO UNIVERZITNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY V PRODEJI!

                                                            

Tisková zpráva ELITE SIMULATION SOLUTIONS AG

Dübendorf Švýcarsko, 23 února, 2021

ELITE a NFD OZNAMUJÍ SPOLUPRÁCI VZTAHUJÍCÍ SE NA NOVOU ŘADU SIMULÁTORŮ URČENÝCH PRO AKADEMICKÉ ÚČELY V UNIVERZITNÍM PROSTŘEDÍ

ELITE Simulation Solutions, světový lídr v oblasti vývoje a výroby leteckých simulátorů a produktů z oblasti letecké simulace s potěšením oznamuje novou spolupráci se společností NFD Nyaben Flight Dynamics sídlící v Německu. 

NFD je tvůrcem pokročilého software NYASIM v praxi představující vysoce výkonný nástroj pro vývoj, analýzu a ověřování letecké dynamicky modelů z oblasti letectví (chcete-li letadel s posádkou či bez posádky (bezpilotní UAV - tedy včetně dronů). NYASIM byl jako program vytvořen ke vzdělávacím účelům v oblasti letecké vědy a slouží tak všem studentům technických oborů leteckého průmyslu ke studijním účelům směřující nejen do teorie i praxe poznání letecké techniky, ale též do přímé, efektivní praxe spojené s jednotlivými teoretickými kurzy z oblasti aerodynamiky, letecké dynamiky, mechaniky letu i konstrukce letadel a to včetně pochopení soudobých trendů automatizace pilotáže a ovládání – včetně přidružených systémů, aktuálně dostupných avionických trendů, ovladačů. 

Program lze využít jako samostatnou aplikaci na osobním počítači, avšak ve spojení s firmou ELITE Simulation Solutions, jsme společně docílili maximálního využití potenciálu programu ve dvou samostatných podobách: první zpodobnění představuje formu otevřeného kokpitu s přidruženými ovladači, zatímco druhá podoba s sebou přináší též možnost plně vybaveného profesionálního kokpitu. K tomu nám slouží speciální rozhraní UDP (tzv. UDP interface) zajišťující přímou vazbu mezi software a hardware bez kompromisů vstupních i výstupních dat včetně jejich ověřování. Design simulátorů na bázi NYASIM je navržen takovým způsobem, aby univerzity získaly pro studenty nejsrozumitelnější a současně nejefektivnější a též finančně nejdostupnější formu vzdělávání v jednotlivých technických oborech letectví.    

Pro maximalizaci využití tohoto vzdělávacího nástroje v rámci běžné výuky a každodenního provozu, je toto řešení též podpořeno úrovní certifikace FAA zajišťující nejvyšší možnou kvalitu produktu pro všechny typy univerzit, školící centra, technické instituce vyžadující nejvyšší úroveň kvality leteckého výcviku v kompatibilitě výukových osnov zaměřující se současně jak na teorii, tak i praxi.

Pro všechny univerzity, vzdělávací instituce v oblasti reálné avitiky jsme pro výše uvedené účely vyvinuli dva samostatné produkty, které do prodeje oficiálně vstupují 1. března 2021. Prvním z produktů je ELITE evolution Eco-Fyler S311UU a druhým je ELITE Pilot PI-145UU Professional.

ELITE evoluton Eco-Flyer S311UU byl navržen za účelem replikace funkce, výkonnosti a využití jednomotorvého I dvoumotorového letounu na jediném typu simulátoru. Nový simulátor ELITE evolution Eco-Flyer S311UU je ATD splňující FAA AC 61-136B AATD a CASA level b STD (FSD2) certifikační kritéria, což v praxi znamená, že firma ELITE nabízí nejlevnější a současně nejefektivnější simulátor AATD (Advanced Aircraft Training Device), chcete-li platformu pevného křídla pro účely výcviku a studia na tomto stupni vybavení na soudobém trhu. Ecco-Flyer S311U nabízí reálnou velikost všech simulovaných leteckých přístrojů včetně přidružené instrumentace, detailní simulaci Bendix/King Silver Crown avioniky, jednomotorové i dvoumotorové uspořádání ovládacích prvků, včetně E430/E650/E750 repliky WAAS GPS simulace a také včetně externí vizualizace scenérie v podobě jednoho, či více-kanálového řešení (velkoplošné LCD displeje) a také včetně samostatného instruktorského stanoviště.  Vzhledem k modularitě řešení nabízí výrobce do budoucna pro všechny provozovatele též nové nástavby představující v praxi nové typy modulů letounů, nové typy GPS systémů a též různorodá řešení externí vizualizace scenérie. Tyto typy nástaveb výrobce poskytuje průběžně v závislosti na poptávce a trendech v oblasti aviatického průmyslu. 

ELITE evolution Eco-Flyer S311U je zařízení představující vysoce kvalitní a současně nejlevnější profesionální letecký simulátor umožňující výcviky IFR a VFR. Vzhledem k celistvému kompaktnímu řešení vyžaduje nenáročný prostor pro provoz. Novinkou je též nový typ ergonomického kokpitu v uzavřené podobě s postranními výhledy výrazně ovlivňující celkově nadmíru dokonalý efekt “ponoření” studenta do kokpitu reálného letounu. Ergonometrie kokpitu včetně bočních výhledů z kokpitu ve spojení s externí vizualizací scenérie, nabízí autentický typ výcviku během každé lekce a student tak pracuje ve zcela přirozeném prostředí rozdělení pozornosti.

Druhým typem simulátoru je ELITE Pilot PI-145U Professional navržen jako levnější typ varianty preferující “otevřený typ kokpitu”, který však přesto dokáže replikovat jednotlivé fce, parametry a výkonnostní charakteristiky jednomotorového i dvoumotorového letounu takřka bez omezení – a opět na jediném typu simulátoru současně. Tento nový typ BATD splňuje FAA AC 61-136B BATD a Australian CASA level b STD (FSD2) certifikační kritéria. The ELITE Pilot PI-145U Professional obsahuje rovněž detailní zpodobnění reálné instrumentace v reálném měřítku ve vysokém rozlišení, detailní simulaci avioniky Bendix/King Silver Crown a rovněž ctí ergonometricky ucelené uspořádání všech ovládacích prvků (jak samostatných ovladačů, tak také podružných panelů a jednotlivých systémů, včetně E430/E650/E750 repliky WAAS GPS simulace) a detailní externí vizualizace okolní scenérie se třemi samostatnými 32” LCD obrazovkami.

I v tomto případě se lze spolehnout na průběžné aktualizace sw, hw výbavy v závislosti na poptávce trhu, či inovacích spojených se soudobými i budoucími trendy aviatického průmyslu.

ELITE Pilot PI-145U Professionals se rovněž vyznačuje silnou a odolnou konstrukcí a současně kompaktností provedení zajišťující snadný přesun do učeben během několika málo minut. Flexibilní využití a snadná manipulace, jsou dalším velmi významným prvkem tohoto simulátoru, jehož základna může být též opatřena brzdícími kolečky, což efektivitu přesunu mezi učebnami ještě více usnadňuje. 

Výsledkem spojení ELITE Simulation Solutions AG a NYASIM u obou těchto platforem zaručuje maximální míru efektivity sloužící zejména k akceleraci vzdělávacích procesů leteckých specalistů, inženýrů, profesionálních pilotů. Zkrátka studenti všech technických oborů leteckého průmyslu mají k dispozici nástroj, který dokonale a současně okamžitě spojuje teorii s praxí ve zcela přirozeném prostředí výcvikového zázemí.

 Hlavní úseky  FDM jsou:

 • Odhady a zkoumání jednotlivých parametrů daného leteckého modelu (objektu – např. letounu)  
 • Přímočará letecká simulace s objektivní i subjektivní optimalizací modelu v reálném čase
 • Vstupní i výstupní kontroly fce leteckého modelu včetně QTG reportů
 • Bezbřehé možnosti v reálném čase se spoustou podpůrných dat přímo před očima a v reálném prostředí autentických ovladačů

  

NYASIM uživatelům v teorii I praxi současně nabízí zejména následující: 

 • Rychlé ladění (tuning) leteckého modelu včetně jednotlivých parametrů s využitím jezdců přímo na obrazovce a to v reálném čase během letu (včetně matematických korelací jednotlivých parametrů)
 • Ověření FDM v subjektivní i objektivní rovině – přímo na simulátoru s řadou podpůrných informací, které jsou okamžitě k dispozici před očima studentů na příslušné simulaci
 • Možnost nekonečného testování FDM (možnost aktivního i pasívního letu v reálném prostředí i s reálným ovládáním)
 • Možnost využití automatizovaných systémů (automatizace pilotáže)
 • Automatické spouštění jednotlivých QTG testů s přímým generováním reportů do souborů .PDF (včetně možnosti tiskových úloh)
 • Pochopení, zkoumání a testování výkonnosti modelu s možností okamžité defince času, vzdálenosti, trajektorie UAV modu
 • Možnost simulace dálkově řízeného bezpilotního modelu (UAV) včetně korespondující latence
 • Možnost aktualizace UAV trajektorie s možností okamžité editace během letu
 • Možnost využití nouzového přistávacího systému
 • … a mnohem více možností k dispozici navíc! 

 

René Huddlestone (ELITE Marketing & Sales Director) je velmi potěšen, že můžeme oznámit tuto spolupráci s firmou Nyaben Flight Dynamics, protože obě firmy vynaložily během této spolupráce značné úsilí k tomu, aby výsledek byl opravdu pozoruhodný a současně nejfektivnější a cenově nejdostupnější na soudobém trhu. Příprava tohoto řešení si vyžádala prakticky celý rok nepřetržité práce a nyní se přání obou firem naplňuje a sen se stává skutečností: studium technických oborů aviatiky včetně pilotáže vyžaduje nové trendy výuky a tento produkt je přesně tím, co nejlépe definuje inovativní přístup na tomto poli. Ve vší podstatě se jedná o revoluční typ produktu zasahující do všech vzdělávacích procesů napříč spektrem jejich technické různorodosti. Současně se jedná o finančně nejdostupnější platformu nevyžadující extrémně vysoké investice. 

Máte zájem o některý z obou simulátorů? Vyžádajte si více informací ještě dnes:
Podrobnou zprávu si můžete stáhnout na níže uvedeném odkazu:

 PR_CZ_ELITE NYASIM PI-145U and S311U:

 

www.flyelite.cz
phone: +420 776 209 582
e-mail: m.krouza@flyelite.ch