ASA Cockpit Procedures (kniha pro každého aktivního pilota)

 
 
Publikace Cockpit Procedures lze charakterizovat jako bezednou studnici informací pro každého aktivního pilota. Svým způsobem se rozhodně jedná o další „bibli“ pilota, která by se měla stát naší povinnou četbou. Je to přesně ten typ knihy, který s sebou budete „tahat“ všude. Budete ji tradičně číst na záchodě, v ložnici, ve vlaku, na chalupě - na dovolené, při čekání na poště, apod… Skvělá četba od zkušeného autora, který ví, o čem létání ve skutečnosti vlastně je. Začínáte létat? Přečtěte si tuto knihu. Létáte jako obchodní pilot, nebo instruktor? Přečtěte si tuto knihu! Létáte na simulátoru? Přečtěte si tuto knihu.
Cena 973,21 Kč bez DPH
1 090 Kč    
Kód produktu 760
Kategorie Knihy
 

Do prodeje zařazujeme další publikaci vydavatelství ASA (Cockpit Procedures) od známé osobnosti Chrise R. Burgera. V současné době je tato publikace považována za velmi originální a zároveň bohatý zdroj informací směřující do klasické roviny letectví z hlediska pilotáže. Na trhu totiž není mnoho knih, které by se detailně zabývaly nejen podstatou systému (nejen) všeobecného letectví v počátku letecké kariéry - tedy během výcviku, ale též pokračovacím výcvikem a následným samostatným létáním nezávisle na tom, jaké kvalifikace jsme již dosáhli. Koncepčně je titul vhodný i pro instruktory, obchodní a dopravní piloty, neboť ovládnutí praktické stránky pilotáže neznamená pouze jen umění pilotáže a spoleh na vlastní úsudek, zkušenosti, talent. Stejně podstatná je příprava letu, psychická stránka každého pilota a v neposlední řadě také odolnost vůči stresovým situacím s nimiž se opakovaně utkáváme pouze jen z nedostatečných zkušeností (malého náletu), popř. „zbytečných" obav z případného neúspěchu během řešení náhlé nouzové situace, jenž často překvapí v nejméně příhodnou dobu. Otázkou je, zda pilot, který se do nouzové situace dostane, dokáže včas a správně zareagovat. Přežití každé takové události je mnohdy nevyzpytatelné, avšak štěstí přeje především (ne-li výhradně) připraveným... Pokud vás zajímají tyto otázky, knihu si rozhodně pořiďte.

Chris R. Burger zdůrazňuje nutný respekt k létání spolu s pěstováním vlastního sebevzdělávání, zároveň však upozorňuje, že nepříznivé okolnosti mohou být často vyústěním až přílišné opatrnosti - resp. úzkostlivého pudu sebezáchovy. Tzv. „bílé klouby" jsou prvním předznamenáním nezkušeného, popř. „nevylétaného" pilota a mnoho začínajících pilotů si na novou zkušenost - tedy pilotáž letounu a zcela samostatný úsudek, musí nejprve zvyknout a teprve s přibývajícími zkušenostmi a vyšším počtem nalétaných hodin, okruhů i přistání, tyto „strnulé" stavy osobnosti sami odezní. Je však třeba vždy být „před letounem" a nouzové situace bezpečně vyhodnocovat stejně, jako každý vzlet nebo přistání. Řetězec neobvyklých událostí, do kterých se během letu dostávame sami vlastní hloupostí, zpravidla začíná nedbalostí v rovině předletové přípravy, nedbalosti během nastavení sedačky, neschopností porozumět jednotlivým úkonům, které mnoho pilotů jen odříkává, avšak ve skutečnosti je prakticky nějak zvlášť neřeší:   (např. po větru...).

Poznal jsem špičkového pilota, instruktora, opravdu špičkového letce, který pro zábavu létal v sandálech na Zlínu hlavou dolů a zvládal vývrtku na zádech "levou zadní". Bylo horší počasí, ne však počasí, že by se nedalo letět. Jen poznamenal: rád létám, když svítí sluníčko, dnes nepoletíme... Tato slova se mi vždy ozvou v uších v době, kdy přijdu na letiště a počasí se nevyvíjí podle toho, co jsem si na internetu "vykomunikoval" hodinu před příjezdem. Zkrátka když nevíš, neleť!

Chris R. Burger tak dokonale odhaluje nástrahy každého letu u zkušených i nezkušených pilotů. Odhaluje špatné návyky a špatný úsudek. Žáci v této knize ocení tzv. „nový komunikační kanál", díky němuž budou na každou reálnou lekci dostatečně připraveni a vždy porozumí tomu, co instruktor v kabině letounu od žáka očekává. Přistihnete se, že některé stati v knize budete číst opakovaně a k některým se budete vracet během létání. Naopak certifikovaní piloti a zkušení instruktoři včetně dopravních pilotů, si díky této knize sami sáhnou na vlastní „ego" a namísto sebestředného způsobu pilotáže i instruktáže přistoupí na dialog se žákem a získají více z metodiky samostatného výcviku. Naučí se lépe porozumět dialogu, výkladu a hlavně standardizovaným postupům během programového výcviku. Zkušený pilot, který právě přechází na mnohem komplexnější pilotáž dopravních letounů, ocení snazší přestup do vyšší pilotáže včetně lepší adaptability na novou zkušenost. Kniha opravdu není jen pro žáky, je pro každého aktivního pilota bez rozdílu dosažené kvalifikace. Virtuální piloti ocení možnost vytěžit ze simulovaného letu maximum za účelem každý simulovaný let přizpůsobit co nejvíce realistickým podmínkám skutečného plánování i provedení letu. Publikace je tedy vhodná zejména i pro ty, kteří pro podporu reálné pilotáže používají aktivně simulátor. Je však vhodná i pro ty, kteří naopak simulátor používají za účelem, že chtějí porozumět pilotáži letounu (celému aviatickému systému) a možná též uvažují o tom, že by se pilotem jednou mohli stát.

V první řadě se seznámíte s tím, jak knihu v praxi používat a jak neefektivněji využít všech informací, které nabízí ve velmi přehledné formě. Kniha je psána tematicky, takže není problém se průběžně vracet i opakovaně k již „probranému" obsahu. Následuje podrobnější rozpis některých témat, která jsou kromě osobitého výkladu rovněž součástí publikace:

- správné používání checklistů
- plánování provedení letu
- řešení nouzových a nezvyklých situací
- metodika letu
- létání na letounech spevným křídlem i vrtulníku
- procedurální fundament
- praktické dovednosti, management pilotáže
- pilotní bag
- POH, standardizované formáty, stejné využití vkaždém letounu
- jednoduché checklisty u méně složitých letounů
- odposlech radiomajáků (identifikace radiomajáků)
- metodika výcviku, standardizace výcviku
- pochopení průběhu výcviku a požadavků instruktora
- virtuální létání (schopnost přizpůsobit simulaci maximální realitě)
- požadavky na osvojení dobrých návyků
- požadavky na obsah pilotní brašny
- horizontální let
- risk, respekt, sebekontrola, důvěra
- nouzové situace a vyhodnocování nezvyklých událostí
- praktická dovednost, psychosomatická rovnováha

Témata, které zde zmiňuji nejsou přesným přepisem obsahu knihy. Pouze jsem zvýraznil některé klíčové body, jimiž se autor efektně a prakticky zabývá. Knižní publikace Cockpit Procedures směřuje především k tomu, abychom se stali lepšími piloty. Talent, umění pilotáže i schopnost sebevzdělávání jsou pouze statické veličiny, na kterých je zapotřebí pracovat. Učit se od zkušených pilotů je to nejlepší, co každý z nás pro naše vlastní létání může udělat. Učit se z chyb ostatních a dokázat se zamyslet nad řešením nouzové situace, která pro někoho dopadla fatálně, by rovněž mělo být součástí vlastních teoretických úvah o vlastní letecké aktivitě. Možnost využít desktopové simulace a dokázat se připravit na FNPT simulátor, rozhodně dopomůže k lepšímu a rychlejšímu osvojení návyků i procedurální pilotáže včetně řešení nouzových situací. Chris R. Burger je považován za strůjce nového myšlení každého začínajícího pilota a zároveň hnacím motorem pro zkušené, kteří navenek nedokážou přiznat, že i oni v některých aspektech své letecké kariéry stále tápou. Každý se učí, každé přistání je jiné a věřte, že i velmi zkušenému pilotovi se po 10 letech může stát, že Cessnou šlehne o zem takovým způsobem, že i nováček neuvěří vlastním očím (stalo se opravdu mnohokrát).

Instruktor, můj přítel - kamarád, mně osobně bezprostředně po získání pilotní licence tehdy řekl: „teď už budeš lítat sám. Martine... na začátku budeš lítat v jakémsi vakuu. Každý z nás se v něm ocitne, ale důležité je, abys v něm nezůstal moc dlouho".

Mnohokrát jsem si na jeho slova vzpomněl a někdy mám zkrátka pocit, že v něm setrvávám i dnes... Jde o to přiznat si každou negativní zkušenost, každý nesprávný úsudek i špatné zacházení s letounem a chyby už nikdy nezopakovat. Richard L. Collins zase často opakuje: "pokud máte více koníčků než jen létání, na létání raději zapomeňte"...

Chris Burger provides a combination of practical and theoretical background that is unusual in aviation. He is a Designated Pilot Examiner on airplanes. His instruction experience of over 2,500 hours includes more than 80 aircraft models, including ultralights, medium jets and helicopters. He holds an Airline Transport Pilot Licence with instructor and test pilot ratings and has accumulated more than 3,500 hours on more than 100 aircraft models. By day, he works as a researcher in Artificial Intelligence systems. He holds a master’s degree in engineering and a degree in aviation management, and is pursuing a PhD. He was once a licensed Air Traffic Controller. In his spare time, he plays with his daughter Lisa, is involved in a Christian church, flies as an Air Force Reserve pilot, plays several musical instruments badly and occasionally indulges in a little amateur radio.