ASA Helicopter Flying Handbook (eBundle)

 
 
Nejucelenější soubor informací a zcela vyčerpávající materiál pro všechny zájemce o pilotáž vrtulníků. Publikace je dodávána v tištěné podobě včetně digitální verze v .PDF souboru (eBundle). Koncipována pro výcvik soukromého, obchodního pilota vrtulníků včetně získání licence instruktora.
Cena 790 Kč bez DPH
955,90 Kč    
Kód produktu 1268
Kategorie Knihy
 

S poměrně razantním nástupem získávání pilotních kvalifikací pro rotory (Česká republika je v tomto ohledu rovněž vhodným typem příkladu), je obtížné najít nejvhodnější typ studijních materiálů a to nejen pro vlastní samostudium, ale též pro konzistentní práci s instruktorem. Vydavatelství ASA nabízí v tomto ohledu celou řadu publikací, z nichž právě ASA Helicopter Flying Handbook (eBundle) sdružuje všechny klíčové teoretické i praktické poznatky, jež lze snadno využít nejen při samostudiu - ještě před vstupem do výcviku, ale též během celého odbdobí trvajícího výcviku. Zároveň se jedná o kompilaci sdružující jak tištěnou podobu publikace, tak i digitální verzi téže publikace ve formátu .PDF pro využití v tabletech. Helicopter Flying Handbook je zároveň primárním zdrojem pro teoretickou přípravu všech pilotních kvalifikací zaměřující se jak na soukromého pilota vrtulníku, tak i obchodního pilota včetně licence instruktora.

Kniha je i vhodným průvodcem pro ty, kteří doposud měli zkušenosti jen s pevným křídlem a rádi by získali maximální přehled i o teoretické i praktické rovině pilotáže vrtulníků. V neposlední řadě je to příručka, se kterou často pracujeme i ve spojení se simulátory vrtulníků ELITE Simulations Solutions AG. Nejenže v této knize najdete prakticky kompletní výklad teorie létání na vrtulnících, seznámíte se detailně též s řešením nouzových situací, létáním podle přístrojů, provozní charakteristikou pilotáže v noci a zároveň se v této publikaci nachází i prostor zaujmout správné rozhodovací mechanismy při řešení nejrůznějších situací v roli PIC. Publikace je vhodná jak pro studenty létání, tak i pro letecké instruktory.

- vyčerpávající zdroj informací o rotorech
- kompletní teoretický souhrn pilotáže vrtulníků
- snadný výklad, nespočet nákresů a fotografií
- běžné, nouzové i bezpečnostní situace
- létání podle přístrojů
- technický výklad systémů a avioniky
- vhodné pro reálné létání 
- klíčové i pro létání na simulátorech vrtulníků
- v praxi nejucelenější a nejsrozumitelnější výklad


Počet stran: 200
Tisk: celobarevný
součástí kromě tištěné verze i digitální (.PDF) verze