ASA Instrument Flying Handbook

 
 
Vhodný typ publikace pro adepty na IR. Příkladná učebnice pro samostudium a vlastní přípravu metodického létání IR na jakémkoli typu desktopového simulátoru. Obrazová příloha a snadný přímočarý výklad směřuje výhradně do praxe. Přílišné teoretické "bláboly" nejsou náplní této knihy a proto jsme se rozhodli zařadit ji do nabídky. Díky jasnému a přímočarému výkladu problematiky systému IR létání, je učebnice vhodným doplňkem i pro simulátorové létání. V neposlední řadě se jedná o jedinou učebnici, kterou bych doporučil i pro nácvik IR na soudobém trendu skleněných kokpitů. Pokud tedy po ukončení výcviku létáte např. na avionice G1000, je tato kniha beze sporu vhodným doplňkem reálného využití většiny vlastností moderně vybavených letounů.
Cena 1 151,79 Kč bez DPH
1 290 Kč    
Kód produktu 893
Kategorie Knihy
 

Instrument flying Handbook je další vhodnou publikací pro adepty na IR doložku. Pokud se zajímáte o instrumentální techniky létání a právě jste se zapsali do kurzu IFR, právě tato kniha by se pro většinu mohla stát dalším vhodným materiálem pro samostudium, avšak i vhodným zdrojem informací pro komunikaci s instruktorem. Kniha je značně rozsáhlá a pokrývá defacto kompletní IFR systém včetně výkladu směřujícího jak do ovládnutí klasického uspořádání "steam gauges", tak primárně i i do pochopení a zvládnutí soudobých trendů v podobě skleněných kokpitů "dream gauges". Kniha je vzácná především osnovou, jenž přináší ucelené informace i výklad techniky pilotáže s řadou nákresů, obrázků reálných situací. Díky vydatené obrazové příloze si můžete být jisti, že doprovodný text lépe pochopíte. Většinu modelových situací lze též nacvičovat přímo na jakémkoli typu leteckého simulátoru. Kniha je určena jak začátečníkům, tak i profesionálním IFR pilotům, předně ji však využijí ti, kteří se na IR teprve chystají. Zásadním přínosem jsou informace směřující zejména do všeobecného letectví a tedy počátku IR zkušeností na malých sportovních, turistických letounech. Níže připojuji osnovu:

- Chapter 01: Human Factors
- Chapter 02: Aerodynamic Factors
- Chapter 03: Flight Instruments
- Chapter 04: Airplane Attitude Instrument Flying (ANALOG/EFD)*
- Chapter 05: Airplane Basic Manuevers (ANALOG/EFD)*
- Chapter 06: Helicopter Attitude Instrument Flying
- Chapter 07: Navigation Systems
- Chapter 08: The National Airspace System
- Chapter 09: Air Traffic Control System
- Chapter 10: IFR flight
- Chapter 11: Emergency Operations
- IFR výkladový  - terminologický slovník

* ANALOG - analogové přístroje, EFD - digitální skleněné kokpity

Publikace byla vydána s přihlédnutím k předpisům FAA, avšak téměř všechny kapitoly s vyjímkou 08, do jisté míry  09, oceníte i zde, neboť publikace se především zabývá praktickým výkladem zvládnutí techniky piotáže a díky srozumitelnému a jednoduchému výkladu bez zbytečných složitých vzorců a rovnic, je podobně jako většina ASA titulů, příkladnou učebnicí pro samostudium a zdroj informací k aktuálním lekcím IR létání. Součástí je i IR training Syllabus, jenž můžete využívat i v případě přípravy na jakémkoli typu desktopové simulace. Příkladné lekce a postupy jsou součástí reálné osnovy a tím pádem, je připrava na simulátoru plně pod dohledem reálné metodiky výcviku přístrojového létání.Jazyková mutace: angličtina
Vazba: měkká
Počet stran: 392, barevná obrazová příloha

Ukázka textu z knihy "pitch control":

To master the ability to smoothly control the elevator, a pilot must develop a very light touch on the control yoke. The thumb and two fingers are normally sufficient to move the control yoke. The pilot should avoid griping the yoke with a full fist. When a pilot grips the yoke with a full fist, there is a tendency to apply excess pressures, thus changing the aircraft attitude.

Practice making smooth, small pitch changes both up and down until precise corrections can be made. With practice a pilot will be able to make pitch changes in 1 deg. increements, smoothly controlling the attitude of the aircraft. The last step in mastering elevator control is trim. Trimming the aircraft to relieve any control pressures is essential for smooth attitude instrument flight. To accomplish this, momentarily relesase the control yoke. Note which way the aircraft pitch attitude wants to move. Grasp the control yoke again and then reapply the pressure to return the attitude to the previous position. Apply trim in the direction of the control pressure. Small applications of trim will make large changes in the pitch attitude. Be patient and make multiple changes to trim, if necessary.

Once the aircraft is in trim, relax on the control yoke as much as practicable. When pressure is held on the yoke, unconscious pressures are applied to the elevator and ailerons which displaces the aircraft from its desired flight path. If the aircraft is in trim, in calm, non-turbulent air, a pilot should be able to release the control yoke and maintain level flight for extended periods of time. This is one of the hardest skills to learn prior to successfully flying in instrument meteorological conditions (IMC).