ASA Pilot´s Manual Access to Flight (eBundle)

 
 
Pilotś Manual Access to Flight je vynikající publikace pro všechny typy letců, kteří začali výcvik soukromého pilota a zatím stále neví, zda zůstanou v rovině rekreačního, sportovního létání čistě jen pro vlastní potěšení, anebo, zda se vrhnou i na vyšší kvalifikace a získají licenci obchodního, dopravního, ba dokonce i vojenského pilota. Publikace totiž přináší ty metodické poznatky, které oceníte právě i v nejvyšší sféře pilotáže. Záladem je úspěšné zvládnutí PPL + IR a toto je vyčerpávající zdroj pro to, abychom dokázali uspět i na vyšších úrovních umění pilotáže.
Cena 2 044,64 Kč bez DPH
2 290 Kč    
Kód produktu 1256
Kategorie Knihy
 

Pilot´s Manual Access to Flight (eBundle) je v současné době jednou z nejprestižnějších publikací vydavatelství ASA. Za jednotnou koncovou cenu ji nabízíme v podobě "eBundle" - tedy v podobě sdružující jak tištěný výtisk v tvrdé vazbě, tak i digitální verzi v podobě .PDF souboru pro váš iPad. Publikace je určena prakticky každému, kdo se učí létat aniž by dokázal předem odhadnout své vlastní pole působnosti z hlediska využití letounu k různorodým účelům. Publikace nerozděluje na sportovní letce a profesionály. Svým obsahem do světa reálné metodiky výcviku i kondičního létání včetně periodického školení, popř. přezkoušení zasahuje každou oblast elementárního létání VFR/IFR - tedy soukromého pilota (PPL) s IR doložkou (IFR). To je ostatně základní stavební kámen pro jakýkoli další typ kvalifikace. Výhoda této publikace spočívá opět především v precizním výkladu metodiky létání VFR/IFR takovým způsobem, aby se pilot dokázal naučit nejen pilotovat letoun, ale i zvládnout systém, ve kterém se nachází - tedy využití letounu za účelem přeletů VFR, IFR. Pravdou ovšem je, že se jedná o jedinou publikaci svého druhu, která zohledňuje ty metodické postupy, jež jsou využitelné v současné moderní době - tedy i v případě pokročile vybavených letounů (TAA) - Technically Advanced Aircraft.

Publikace tak metodicky zohledňuje jak analogové přístrojové vybavení v letounech, tak i poslední trendy v podobě zástavby nejrůznějších typů "skleněných kokpitů". Metodicky se tak čtenář obeznámí i s požadavky na pilotáž vybavenějších typů letounů a to takovým způsobem, aby byl pilot prakticky i teoreticky vyškolen v případě, že se rozhodne pro kariéru obchodního, dopravního, či vojenského pilota. Požadavky ve vyšších kvalifikacích obchodního a dopravního pilota jsou dnes úzce spjaty právě s moderními trendy a většina pilotů, která PPL, MEP, IR létala pouze na analogových přístrojích, je zbytečně vystavena nadměrnému tlaku vycházejícím právě z podstaty mizivých schopností přizpůsobit se nové technice. ASA Pilot´s Manual Access to Flight (eBundle) je tak první publikace svého druhu, která dokáže přinést nové metodické poznatky vyplývající ze současných nastupujících trendů.

Je to poprvé v historii vydavatelství ASA, kdy se v jeden celek spojila metodika VFR létání s metodikou IFR létání a to takovým způsobem, aby byl přechod z vizuálu na budíky co možná nejsnazší - dalo by se říci zcela přirozený a to právě za účelem maximalizace využití vybavení každého letounu na komplexních VFR, IFR přeletech, kdy máme možnost podpořit bezpečnost letu i za krásného počasí právě díky tomu, že máme dobře vybavený letoun a můžeme využít všech jeho prostředků nejen z hlediska radionavigačně vedeného letu. Metodiku SBT (scenario based training) a současně též metodický přístup SRM (single pilot resource management) lze též podpořit kvalitím letovým simulátorem a příklady v publikaci okamžitě aktivovat na letovém trenažéru a ověřovat si nejen nabyté teoretické poznatky v praxi, ale dokázat využít maximálního potenciálu metodiky při zvládnutí náročnějších letových scénářů VFR, IFR. Každá lekce, která je součástí publikace, totiž přináší reálný systém v podobě reálného letu "REAL FLIGHT", kdy, to co se dočtete v knize lze okamžitě studovat v praktické rovině na simulátoru. Všeobecně se tento typ metodiky dnes nazývá jako "TRAIN LIKE YOU FLY", kdy nerozdělujeme mezi letounem a simulátorem a to je ostatně i trend, který používáme na soudobých simulátorech BATD - FNPT II MCC třídy ELITE. Tato publikace vám dokáže aktivovat právě tento typ metodiky a zahrnout ji do reálného výcviku. Každý let je tak z praktického hlediska proveden od začátku až do konce.

- precizní metodika moderního výcviku PPL + IR
- schopnost ovládnout nové technologie vybavení letounů
- schopnost aplikovat nové technologické poznatky do výcviku
- špičkově vedený výklad a ilustrace včetně fotografií
- možnost zahrnout do teoretické přípravy i letový simulátor
- současně v tištěné i digitální podobě (pro iPad)
- jednoduchá angličtina
- srozumitelný a přímočarý výklad
- definitivně více o praxi než o teorii

jazyková mutace: angličtina
počet stran: 816
počet ilustrací: 800 celobarevných
verze: tištěná s tvrdou vazbou + .PDF pro iPad