ASA The Pilot´s Guide to the Modern Airline Cockpit

 
 
Publikace objasňující hlavní faktory týkající se pilotáže dopravních letounů s cílem popsat, jak nejlépe a nejefektivněji využívat pokročilých technologií v kabině dopravního letounu během přeletu IFR s využitím autopilota a FMC. Vhodné pro studenty ATPL, obchodní, či dopravní piloty, kteří stále hledají možnost, jak nejlépe vstřebat nástrahy moderních avionických technologií a jak se co nejrychleji vypořádat s odlišným způsobem techniky pilotáže dopravních letounů.
Cena 890 Kč bez DPH
1 023,50 Kč    
Kód produktu 825
Kategorie Knihy
 

Čím se ve skutečnosti odlišuje pilotáž soudobých moderních dopravních letounů od konvenčních typů z oblasti pístových a turbovrtulových letounů, jejichž výbavu lze právem považovat za "steam gauges"? Jaké dovednosti a návyky je zapotřebí pěstovat k tomu, abychom dokázali ovládnout jakýkoli typ dopravního letounu v co možná nejkratší časové délce? Doposud se většina pilotů učila IFR na letounech s konvenčním typem avioniky a i když dnes létám převážně na Cessně vybavené skleněným kokpitem v podobě GARMIN 1000, stále mi některé druhořadé prvky ovládání tohoto systému unikají s každým letem... Praxe je v tomto případě nejvíce rozhodujícím činitelem a čím více budeme létat na technicky nejpokročilejší výbavě soudobých letounů z oblasti GA, tím snáze  "odvykneme" starým zvykům z jehlových budíků a tím lepé zvládneme soudobé trendy. Přesně taková výzva stojí před každým, kdo začíná létat na dopravních letounech. Stěžejní součástí pilotáže soudobých dopravních letounů je totiž automatizace procedurální pilotáže a ovládnutí hlavního "mozku" letounu v podobě FMC.

Tato kniha se zabývá přesně touto problematikou a urychluje tak výcvik dopravních pilotů v rovině zvládnutí složitých automatizovaných systémů včetně FMC. Naučit se ovládnout nové aspekty pilotáže, které jsme doposud měli možnost testovat pouze na simulátoru, jsou v případě reálného letu poměrně složité - zejména v začátcích, tedy v době s minimálními zkušenostmi na daném typu dopravního letounu. Opět je zapotřebí zdůraznit, že tato kniha vás doslova "vrhne" do sedačky kapitána a provede vás praktickým ovládnutím pilotáže dopravního letounu od A až do Z. Jedním z nosných pilířů výkladu je právě palubní počítač, ovládnutí autopilota a navigace spojená s přesně publikovanou trajektorií letu daného letového plánu. Publikace však není psána pouze v teoretické rovině, nýbrž využití systémů aplikuje na provoz letounu v synteticky připraveném scénáři daného letového plánu (formou klasické lekce), kdy máme možnost vstřebávat návyky v každé letové situaci (vectors, holds, diversions, intercepts, traffic, surrounding terrain...). Termíny, které jsou úzce spjaty s každým plánovaným přeletem dopravního letounu. Samostatná kapitola směřuje k výkladu polohové orientace, vyhodnocování letu, schopnosti pochopit okolní letový provoz a dokázat se vypořádat také s okolním terénem během vzletů a přistání. Naprostou samozřejmostí je výklad navigační praktiky ve smyslu používání pokročilých systémů v kabině letounu. 

Zároveň však kniha odhaluje i nástray skleněného kokpitu a upozorňuje na to, jak nejlépe využít pokročilých technologií k vlastnímu usnadnění pilotáže, avšak s přihlédnutím na citlivé oblasti - nástrahy automatizovaných systémů včetně možných fatálních následků v kritických situacích pramenící právě z vlastní neznalosti, či opomenutí.

The Pilot´s Guide to the Modern Airline Cockpit je publikace, kterou můžeme doporučit nejen dopravních pilotům, studentům ATPL, ale předně též virtuálním pilotům, kteří se pomalu, ale jistě přesunují do rychlejších a větších letounů a snaží se pochopit odlišnosti pilotáže dopravních letounů a touží každý simulovaný let co nejvíce přizpůsobit reálným podmínkám. Pokud se např. učíte létat na simulátoru na dopravním typu letounu a používáte jakýkoli sofistikovaný add-on předních výrobců, pak právě tato publikace se pro vás může stát vhodným průvodcem pro urychlení praxe i pochopení využití automatizovaných systémů v kabině dopravního letounu.

- kompletně v angličtině
- 168 stran