ASA The Pilot´s Guide to the Modern Airline Cockpit

 
 
Publikace objasňující hlavní faktory týkající se pilotáže dopravních letounů s cílem popsat, jak nejlépe a nejefektivněji využívat pokročilých technologií v kabině dopravního letounu během přeletu IFR s využitím autopilota a FMC. Vhodné pro studenty ATPL, obchodní, či dopravní piloty, kteří stále hledají možnost, jak nejlépe vstřebat nástrahy moderních avionických technologií a jak se co nejrychleji vypořádat s odlišným způsobem techniky pilotáže dopravních letounů.
Cena 890 Kč bez DPH
996,80 Kč    
Kód produktu 825
Kategorie Knihy
 

Čím se ve skutečnosti odlišuje pilotáž soudobých moderních dopravních letounů od konvenčních typů z oblasti pístových a turbovrtulových letounů, jejichž výbavu lze právem považovat za "steam gauges"? Jaké dovednosti a návyky je zapotřebí pěstovat k tomu, abychom dokázali ovládnout jakýkoli typ dopravního letounu v co možná nejkratší časové délce? Doposud se většina pilotů učila IFR na letounech s konvenčním typem avioniky a i když dnes létám převážně na Cessně vybavené skleněným kokpitem v podobě GARMIN 1000, stále mi některé druhořadé prvky ovládání tohoto systému unikají s každým letem... Praxe je v tomto případě nejvíce rozhodujícím činitelem a čím více budeme létat na technicky nejpokročilejší výbavě soudobých letounů z oblasti GA, tím snáze  "odvykneme" starým zvykům z jehlových budíků a tím lepé zvládneme soudobé trendy. Přesně taková výzva stojí před každým, kdo začíná létat na dopravních letounech. Stěžejní součástí pilotáže soudobých dopravních letounů je totiž automatizace procedurální pilotáže a ovládnutí hlavního "mozku" letounu v podobě FMC.

Tato kniha se zabývá přesně touto problematikou a urychluje tak výcvik dopravních pilotů v rovině zvládnutí složitých automatizovaných systémů včetně FMC. Naučit se ovládnout nové aspekty pilotáže, které jsme doposud měli možnost testovat pouze na simulátoru, jsou v případě reálného letu poměrně složité - zejména v začátcích, tedy v době s minimálními zkušenostmi na daném typu dopravního letounu. Opět je zapotřebí zdůraznit, že tato kniha vás doslova "vrhne" do sedačky kapitána a provede vás praktickým ovládnutím pilotáže dopravního letounu od A až do Z. Jedním z nosných pilířů výkladu je právě palubní počítač, ovládnutí autopilota a navigace spojená s přesně publikovanou trajektorií letu daného letového plánu. Publikace však není psána pouze v teoretické rovině, nýbrž využití systémů aplikuje na provoz letounu v synteticky připraveném scénáři daného letového plánu (formou klasické lekce), kdy máme možnost vstřebávat návyky v každé letové situaci (vectors, holds, diversions, intercepts, traffic, surrounding terrain...). Termíny, které jsou úzce spjaty s každým plánovaným přeletem dopravního letounu. Samostatná kapitola směřuje k výkladu polohové orientace, vyhodnocování letu, schopnosti pochopit okolní letový provoz a dokázat se vypořádat také s okolním terénem během vzletů a přistání. Naprostou samozřejmostí je výklad navigační praktiky ve smyslu používání pokročilých systémů v kabině letounu. 

Zároveň však kniha odhaluje i nástray skleněného kokpitu a upozorňuje na to, jak nejlépe využít pokročilých technologií k vlastnímu usnadnění pilotáže, avšak s přihlédnutím na citlivé oblasti - nástrahy automatizovaných systémů včetně možných fatálních následků v kritických situacích pramenící právě z vlastní neznalosti, či opomenutí.

The Pilot´s Guide to the Modern Airline Cockpit je publikace, kterou můžeme doporučit nejen dopravních pilotům, studentům ATPL, ale předně též virtuálním pilotům, kteří se pomalu, ale jistě přesunují do rychlejších a větších letounů a snaží se pochopit odlišnosti pilotáže dopravních letounů a touží každý simulovaný let co nejvíce přizpůsobit reálným podmínkám. Pokud se např. učíte létat na simulátoru na dopravním typu letounu a používáte jakýkoli sofistikovaný add-on předních výrobců, pak právě tato publikace se pro vás může stát vhodným průvodcem pro urychlení praxe i pochopení využití automatizovaných systémů v kabině dopravního letounu.

- kompletně v angličtině
- 168 stran