ASA Train Like You Fly

 
 
Train Like You Fly může být užitečná nejen v začátku létání, ale např. též během pokračovacího výcviku. Nepochybně se jedná o publikaci jasně formulující podstatné aspekty výcvikových scénářů směřujících především k tomu, abychom létali lépe a bezpečněji. V neposlední řadě se jedná o výbornou četbu i pro virtuální piloty, kteří mají zájem ze simulovaného letu získat maximum i prostřednictvím klasické desktopové simulace.
Cena 790 Kč bez DPH
884,80 Kč    
Kód produktu 776
Kategorie Knihy
 

Další publikace vydavatelství ASA směřuje k programovému výcviku SBT (Scenario-Based Training), jenž je dnes považován nejefektivnější formu výcviku se zpětnou vazbou uměle vytvořených situací z reálného světa (ze zkušeností z reálné pilotáže). Skripty každého scénáře jsou předem přesně formulovány a pilot-žák je tak postaven před zvládnutí každého aspektu pilotáže bez zbytečného stresu. Autorem této publikace je zkušený instruktor s oceněním ("nejlepší instruktor roku 2009"), Arlynn McMahon objasňující klíčové elementy ovládnutí techniky pilotáže jak pro začátečníky, tak i pro zkušené piloty, kteří chtějí z teoretického i praktického náletu získat maximum. Každý scénář je přesně definován a zaměřuje se na ovládnutí příslušné úlohy v návaznosti na již absolvované lety. Integrace SBT vždy myslí na každý let od počátku až do konce.

Součástí výcviku je kompletně zmapovaná technika i metodika létání, avšak nejen z hlediska provedení manévrů, ale též z hlediska mentální připravenosti příslušného adepta. Záměrem autora je u každého adepta na výcvik vypěstovat též individuální přístup k řešení neočekávaných situací a zdokonalení vlastních procesů včasného rozhodování s následným zahájením příslušného zásahu do pilotáže. Právě segment ROZHODOVÁNÍ bývá u začínajících pilotů značným problémem, k čemuž přímo směřuje technika osvojování správných návyků především z hlediska zapojení vlastního mentálního úsudku (ADM - Aeronautical Decision Making), což výrazně přispívá ke zkvalitnění správných návyků i dovedností během pilotáže jakéhokoli letounu a v jakékoli situaci (tedy zejména v nouzových postupech).

Publikace je rovněž vhodná pro čerstvé instruktory, kteří se mohou prostřednictvím této knihy poučit o správném vedení pilotního výcviku a pěstování co možná nejlepších návyků u začínajících pilotů. Zájmem je, aby pilot-žák z případného vlastního neúspěchu během začátků výcviku nebyl zklamán a měl zájem na tom ve spolupráci s intruktorem zvládnout výcvik bez sebemenšího zaváhání.

- SBT skripty
- autentické scénáře
- mentální připravenost
- hodnocení
- nouzové postupy
- přímočarý výklad
- ilustrace, nákresy
- vhodné též pro výkonnější letouny GA
- vhodné i pro simulátory

This comprehensive guidebook shows flight instructors how to implement scenario-based training into their teaching methods, providing superior instructional tools to general aviation pilots who, in light of today’s technologies, fly farther, faster, and higher than ever before. Includes illustrations throughout, glossary, and extensive bibliography. Softcover, 7-1/4" x 9", 232 pages.

jazyková mutace: angličtina
počet stran: 232