ELITE Evolution S712 FNPT I je pro školy prvním dobrým krokem v poskytování příležitostných IR leteckých výcviků!

ELITE Evolution S712 FNPT I: popis leteckého simulátoru

ELITE Evolution S712 FNPT I je technicky pokročilejší nástroj pokrývající techniku pilotáže a navigace na jednoduchých a současně komplexnějších typech jednomotorových i dvoumotorových letounů s pístovým pohonem. Je dodáván jako jednopilotní (s dostatečným prostorem pro instruktora) a nabízí bleskurychlou možnost migrace z jednoho typu letounu na jiný typ. V důsledku toho se nabízí možnost létat na témže simulátoru více různorodých letounů SE a ME. Nejčastější praxí představuje možnost létat 1-2 různé letouny na jediném simulátoru. V praxi však můžete provozovat až 4 různé letouny na jediném simulátoru.

 Trenažér je vybaven dynamickou odezvou elektromechanického řízení (DCL – Dynamic Control Loading) na všech ovládacích prvcích, tedy jak na beranech (křidélka, výškovka), tak také na pedálech (směrové kormidlo a diferenční brzdy kol hlavího podvozku). Jedná se o zařízení, které je možné využít k reálnému výcviku dle příslušné legislativy (např. EASA certifikace) v podobě plně certifikovaného zařízení dle legislativních požadavků v rámci certifikací EASA, FAA, CASA, SA CAA, INDIAN DGCA a je určený pro výcvik pilotů od PPL až do ATPL .

Jedná se o simulátor, který je svou strukturou zaměření považován za rozumný začátek v oblasti poskytování IR výcviků. Skvěle zapadá do programů leteckých škol, univerzit, ale též aeroklubů a soukromých provozovatelů. Díky možnosti odespat více letových hodin z jednotlivých typů výcviků, je tento nástroj též osvědčenou platformou snadného výdělku bez zvýšených nákladů. Naopak: provozovatel šetří letouny, jejich palivo a náklady spojené s údržbou a studenty dílčí část výcviků nechává za nižší cenové relace létat na simulátoru, jehož náklady na provoz jsou skutečně minimální. 

Jedná se o prestižní doplněk portfolia poskytování kvalitního leteckého výcviku  zajišťující maximální bezpečnost letištního letového provozu během výcviků, snižuje rizika a náklady na management provozu spojených s leteckou školou. Simulátor vydělává peníze a nabízí klientům nástroj, který využívají opakovaně. Klienti nechtějí létat na letounu, když za poloviční cenu mohou létat totéž na simulátoru. Student ušetří peníze a škola získává maximální kredit a konkurenční výhodu.

FNPT I má výhodu též v modularitě využití avionické výbavy – včetně provozu skleněných kokpitů a pokročilých systémů GPS. Zvolit můžete DG nebo HSI, OEM Garmin GNS 430/530, GTN 650/750. To vše je dnes standardem v provozu letounů všeobecného letectví i v případě méně komplexních letounů.

 

Níže následuje přehled kompletní výbavy simulátoru S712 FNPT I

 • Zcela integrovaný systém do jediného celku
 • Dynamická zpětná – silová odezva na křidélkách, výškovce, pedálech (DCL)
 • Směrové kormidlo s proporčním diferenčním bržděním kol hlavního podvozku
 • Autentické rozdělení letových přístrojů, ovladačů, avionické výbavy, včetně středového panelu
 • Reostatické osvětlení přístrojového panelu, avionických prvků i ovladačů
 • Bendix King Silver Crown avionické vybavení
 • Generický skleněný kokpit součástí !
 • KFC 150 Autopilot součástí
 • Altitude VSI Preselect pro možnost možnost automatizované pilotáže vertikálního režimu letu včetně navigace
 • Aktivní okruhové jističe (samozřejmě plně funkční s možností simulace poškození jednotlivých systémů, výrazně obohacující možnosti nácviku nouzových i bezpečnostních situací
 • Možnost využití reálných GPS v podobě GNS 430/530, GTN 650/750
 • Středová konzola obsahující mechanické ovládání podélného i příčného vyvážení
 • Plná podpora fce autopilota u všech simulovaných letounů včetně všech letových režimů GPS za účelem přeletů, či nácviku různorodých typů přiblížení (např. LPV)
 • Variabilní možnosti využití externí vizualizace scenérie zahrnující např. 1-3-5 kanálů zobrazení a to včetně konfigurace „visual motion“ typu CAVE nebo CURVED SCREEN
 • Uzavřené instruktorské stanoviště v detailním zázemí pro brífink a debrífink
 • Kabina

 

 K čemu je tento simulátor nejčastěji využíván a jaké jsou jeho hlavní výhody?

 • Nízká pořizovací cena
 • Flexibilita využití pro metodický výcvik
 • Mnohostrannost v důsledku provozu více letounů na jediném simulátoru
 • Možnost rozšíření simulátorů o více modulů letounů, avioniku, GPS
 • Špičkový aerodynamický model jednotlivých modulů letounů
 • Plně IFR vybavený simulátor umožňující výcvik IFR dle reálných předpisů metodického výcviku
 • Možnost nácviku nouzových i bezpečnostních postupů
 • Možnost využití statické i dynamické simulace závád na výbavě avioniky, systémů i ovládacích prvcích
 • Možnost zakrývání zakrývání letových přístrojů během výcviku
 • Možnost nácviku rozdílných výstupů pilotáže v důsledku změn centráže i zatížení
 • Možnost nácviku komunikace s prostředky ŘLP
 • Možnost využití létání v proměnlivých podmínkách počasí
 • Možnost volby dynamických i statických podmínek počasí
 • Možnost létat prakticky na jakémkoli letišti světa
 • Samostatné instruktorské stanoviště (IOS) s obrazovkami a mapovými podklady za účelem okamžitého sledování a vyhodnocování průběhu letu
 • FDR (Flight Data Recorder) s možností tiskového výstupu včetně videí
 • Celosvětová navigační databáze Jeppesen s možností průběžných aktualizací
 • Snadné připojení prostředků EFB přes WIFI (např. s tabletem iPAD)
 • Možnost využití automatické relace METAR za účelem dynamického počasí počas letu
 • GPS systém umožňující navigační přelety včetně nácviku všech typů přiblížení
 • Šetří peníze (jako palivo, poplatky spojené s údržbou a servisem)
 • Vydělává peníze (nemá žádné výrazné náklady na provoz)
 • Pokrývá všechny typy metodických výcviků IFR včgetně možnosti spouštění/ vypínání
 • Důsledně eliminuje rizika spojená s výcviky (přispívá bezpečnému letištnímu i letovému provozu začínajích pilotů a automaticky je nástrojem pro management rizik výcviků a provozu
 • Je přínosem pro klienty (škola, která nemá simulátor, jakoby dnes již neexistovala)
 • Je přínosem i s ohledem na prestiž letecké školy
 • Je přínosem pro studenty, kteří tak mají možnost akcelerovat svůj letecký výcvik, zlepšovat svou formu a stát se rychleji lepšími a bezpečnějšími piloty – získání sebedůvěry ve vlastní schopnosti

 

 

Letouny, které jsou okamžitě k dsipozici:

 • Cessna 172 RG
 • Piper Arrow IV
 • Piper Seneca III
 • Beech Baron 58

 

Příplatkové položky:

 • Možnost rozšíření až na 3 kanály zobrazení okolní scenérie s využitím velkoplošných TV obrazovek/monitorů nebo velkoplošného plátna a to včetně možnosti instalovat polosféru se zakřiveným plátnem (tzv. „visual motion“ – v podobě konfigurace CAVED/CURVED SCREEN)
 • Poskytujeme lokální servis IT i údržbu v režimu 24/7/365
 • Poskytujeme periodické školení instruktorů
 • Poskytujeme podporu v oblasti re-certifikace včetně QTG testů a udržujeme simulátor způsobilý zejména též s ohledem na normy a nařízení ÚCL

 

Pro koho je simulátor určen?

 • Letecké asociace a aerokluby
 • Letecké školy a organizace ATO
 • Soukromé piloty
 • FAA a EASA licencované letecké instruktory, kteří sami mohou na simulátoru provádět výcvik za úplatu a využít tak simulátor k podnikatelskému účelu !(živnost)!
 • Univerzity s mnohastupňovými programy leteckých výcviků

 

Certifikace a možnost zápisu reálných letových hodin do zápisníku letů (v originálním znění legislativy)

EASA CS-FSTD (A) FNPT I 

 • Log 5 Hrs Basic training towards PPL
 • Log 40 Hrs Instrument training towards ATP (Integrated)
 • Log 40 Hrs Instrument training towards CPL (Integrated)
 • Log 5 Hrs Instrument training towards CPL (Modular)
 • Log 35 Hrs Instrument training towards IR-SE (Modular)
 • Log 40 Hrs Instrument training towards IR-ME (Modular)
 • Log 25 Hrs Experience toward ATP
 • Log 50 Hrs Experience toward FI
 • Log 5 Hrs Instructor training toward FI
 • Log 10 Hrs Instructor training toward IRI

 

FAA APPROVED ADVANCED ATD 

 • Log 2.5 Hrs towards the PRIVATE
 • Log 20 Hrs towards the INSTRUMENT
 • Log 25 Hrs towards the ATPL
 • Log 50 Hrs towards the COMMERCIAL
 • Recent Flight Experience (maintain currency)
 • Instrument Proficiency Check (partial)
 • Instrument Practical Test (partial)

 

CASA CAT B FSD2 & NZ CAA APPROVED 

 • 20 out of the 40 hours required for Instrument Rating
 • Cross-country instrument flight
 • All approaches including GPS non-precision approaches
 • Recency (includes two out of the three hours per 90 days and all approaches)

 

  

Kontaktujte nás za účelem více podrobností, případně za účelem objednávky:

 ELITE S712 FNPT 1_popis

S712_cz

ELITE Simulation Solutions AG – pobočka Praha
Klikatá 22/41
Praha 5 – Jinonice
158 00
Česká republika
Telefon: +420 776 209 582
E-mail: m.krouza@flyelite.ch