Taktické simulátory klasifikace ATD pro specifický typ výcviku studentů Univerzity obrany!

Pro Univerzitu obrany jsme dodali celkem čtyři samostatné simulátory klasifikace ATD pro specifický typ taktického výcviku. 

Specificky navržené ATD pro pilotáž pevného křídla s možností nácviku základních i pokročilých manévrů, skupinového létání, komunikace s prostředky ŘLP, ale též možnost seznámit se s pilotáží za snížených podmínek IMC, nebo radionavigací, vyžadují nebývale vysokou míru individuálních IT řešení promítající se do možnosti využití těchto simulátorů ve sdíleném online prostředí skupinového létání včetně reálné komunikace s prostředky ŘLP a to nejen na příletových i odletových trasách příslušných destinací (letišť). Taktické typy simulátorů jsou určeny zejména pro unikátní diametrálně odlišný nácvik taktické pilotáže studentů Univerzity obrany. Mezi hlavní klíčové prvky patří elektromechanické řízení ovládání křidélek s dynamickým odporem včetně podélného i příčného vyvážení, úhlu náběhu, ale též směrového kormidla s diferenčními brzdami kol hlavního podvozku.

Hardware umožňuje programovat klíčové fce pro každý typ letounu zvlášť (např. provozní postupy spouštění, vypínání bez nutnosti používat myš a klávesnici) včetně dynamického odporu ovládacích prvků. Možnost zobrazení ve tříkanálovém uspořádání (výhledu z letounu), kdy tři samostatné obrazovky zobrazují výhled z kokpitu letounu s možností současně zobrazit též "rám" 3D virtuálního kokpitu (nebo pouze pohled do scenérie bez zobrazení kokpitu) a projekce přístrojového vybavení ve vysokém rozlišení na samostatné obrazovce, nabízí unikátní možnost nácviku rozdělení pozornosti během náročných manévrů bez ohledu na typ letounu, který pilotujete a to včetně pohonu (pístový, turbínový, SE, ME). Níže několik ukázek z aktuálně dodaných simulátorů (možnost sdíleného online prostředí v reálném čase nabízí kombinaci taktických simulátorů např. též se simulátorem letounu na bázi skleněného kokpitu G1000, popř. vrtulníku v podobě kompletu EHFCU):

Univerzální řešení nabízí možnost pilotovat jakýkoli typ letounu - od běžných jednomotorových letounů s pístovým pohonem až po výkonnější typy letounů opatřených turbínovým pohonem. Zobrazení instrumentace a avionického vybavení na samostatné obrazovce nabízí možnost vývoj individuálně navržených instrumentačních panelů s libovolnou konfigurací umístění přístrojů, dle specifikace výbavy a typu letounu. Všechny simulátory (4) jsou propojeny přes protokol TCP/IP na jediné síti v reálném čase, kdy se piloti nejen navzájem vidí (např. během létání skupiny), ale současně mohou komunikovat v reálném čase s prostředky ŘLP. Simulátory EHFCU a G1000 jsou navíc opatřeny samostatným instruktorským stanovištěm. Na simulátoru G1000 mají studenti možnost seznámit se avionikou G1000. Tento typ simulátoru slouží též k pokročilému typu výcviku radionavigačního létání (včetně létání za podmínek IMC/IFR) včetně možnosti provozních postupů na daném letounu (ELITE Pro Panel III v konfiguraci SE, ME) s dynamickým odporem řízení (Dynamic Control Loading) na beranech. 

 :